Acta Mathematica Vietnamica

Vol. 3 No. 1, 1978

E-mail Print PDF
Ngô Văn Lược Формулы суммарных представлений для одного класса уравнений с переменными козффициентами 
pdf

5

Nguyễn Văn Hộ, The locally most powerfull signed rank tests
pdf
 14
Đỗ Hồng Tân, Nguyễn Anh Minh, Some fixed point theorems for mappings of contractive type
pdf
 24
Hà Huy Vui, Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Sĩ Minh, Nguyễn Hữu ĐứcО ростках бесконечной определенности
pdf
 43
Lê Công Thành, Phan Đình DiệuАсимптотические оценки некеторых параметров конечных графов и их приложения
pdf
 51
Phan Văn ChươngО двух вариационных задачах на двумерном торе
pdf
 80
Phạm Cảnh Dương, Hoàng Tuỵ, Stability, surjectivity and local invertibility of non differentiable mappings
pdf
 89
Last Updated ( Friday, 14 March 2014 08:59 )
You are here: Home Volume 1-10